Behandling av adhd

Ur SMART ADDERA – ALLT OM ADHD | Sidan 10-11 | Copyright Åsa Palmkron Ragnar

FÖRTECKNING ÖVER SMART ADDERA STRATEGIER

Coacha och stötta andra

Strategier för dig som stöttar 14
Prata med någon 132
Använd påminnelser 133
Du som arbetsledare 134
Arbetsledare bör tänka på 141
Tillåt och uppmuntra rörelse 142 Minska distraktioner i miljön 145

Styrkor och svårigheter

Styrkor och svårigheter 42
Börja hantera svårigheter 43

Minska hyperaktivitet

Minska hyperaktivitet 52
Tillåt och uppmuntra rörelse 142
Stampa ut stress 152

Minska impulsivitet

Kartlägg situationer 55
Hantera impulsivitet 56
Lägg handen över munnen 162
Säg nej 164
Gå upp i den andres utsiktstorn 166
Sova på saken 166
SMART respons 171
Låt känslorna svalna 172
Ta paus från konflikten 172

Motivation

Sätta igång 20
Börja hantera svårigheter 43 Dela uppgifter i mindre delar 46 Mål i livet 87
Gör ett minneskort 88 Mina intressen 89
Brainstorming 90
Utvärdera idéer 91
Använd påminnelser 133 Sätt en tidsgräns 179 Beröm dig själv 181

Mål

Mål i livet 87
Gör ett minneskort 88
Mina mål med medicinering 106 Prata med dig själv 122
Använd påminnelser 133
Yttre påminnelser 133
Undvik fällor 189

Problemlösning

Brainstorming 90
Utvärdera idéer 91

Fysisk aktivitet

Komma igång med fysisk aktivitet 153
Undvika stillasittande 154

Mat

Skapa matrutiner 97
Matschema 98 Minnesregler om mat 100

Sova och stiga upp

Ställa sömnklockan rätt 31
Minska stresshormoner 33
Stiga upp 37

Öka uppmärksamheten

15-minutersregeln 12
En sak i taget 46
Dela uppgifter i mindre delar 46
Skärma av – minska distraktioner 47
Skriv ner – minns vad du ska göra 47
Planera 47
Hålla reda på sina saker 48
Minska distraktioner i miljön 145
Tillbaka till samtalet 161
Sammanfatta 161

Skapa struktur

Smartphone eller papperskalender 21
Hålla reda på sina saker 48 Skapa struktur 58
Att-göra-lista 60 Gör en buget 65
Få koll på ekonomin 66
Dela i mindre delar 75
Matschema 98
Minnas att ta medicinen 115
Räkna baklänges 180
Schema för dagen 184
Schema för veckan 185
Tekniska hjälpmedel 186

Hantera tid

15-minuters-regeln 12
Smartphone eller papperskalender 21
Att-göra-lista 60
Räkna baklänges 180
Schema för dagen 184
Schema för veckan 185
Tekniska hjälpmedel 186

Hjälp arbetsminnet

Prata med någon 132
Använd påminnelser 133

Hantera känslor

Sätt ord på dina känslor 79
Observera dina känslor i stunden 79
Lägg märke till känslor i vardagen 79
Skapa en liten paus för reflektion 80
Påminn dig en likande situation 81
Stanna kvar i känslan 82
Omfokusering 82
Gör tvärtom 82
Lägg handen över munnen 162
SMART respons 171
Låt känslorna svalna 172
Ta paus från konflikten 172

Goda relationer

Tillbaka till samtalet 161
Sammanfatta 161
Lägg handen över munnen 162
Jag-budskap 163
Säg nej 164
Gå upp i den andres utsiktstorn 166
Gör en liten paus 166
Sova på saken 166
Låt känslorna svalna 172
Ta paus från konflikten 172
Reparera 172

Mindfulness

Observera dina känslor i stunden 79
Sätt ord på dina känslor 79
Lägg märke till känslor i vardagen 79 Stanna kvar i känslan 82
Hej tanke! 241
Sluta älta 242
Helikoptern noterar 253

Minska stress

Minska stresshormoner 33
Stampa ut stress 152