Har du adhd?
Checklista Symtom »

Smakprov ur boken »

ADHD
UTREDNING
i 5 steg »

BEHANDLING

av adhd »

10 STRATEGIER
få koll
på ekonomin »

Strukturera & Prioritera »

Hantera tid ADHD

HANTERA TID »

NÅ DINA MÅL »

Böcker av Åsa Palmkron Ragnar

Recensioner & Läsarkommentarer

RECENSIONER

Av Peter Jacobsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, doktorand

Detta är en bok som är påfallande fylld av fakta, intressanta perspektiv och konkreta strategier för alla som antingen själva har en adhd diagnos eller arbetar professionellt med individer med denna problematik. Upplägget är pedagogiskt och användarvänligt med färgkodningar och lekfulla förkortningar som återkommer i boken. Det är tydligt att Dr Palmkron Ragnar är kunnig i ämnat och att hon också har skrivit flera böcker tidigare. Jag har svårt att se att det finns något relevant område som saknas i boken, även om en del naturligtvis behandlas mer svepande. Trots det finns det en lätthet i texten och upplägget som gör att jag absolut kommer att rekommendera mina adhd patienter att läsa den. Jag läste den i sträck, men som författaren påpekar tidigt i boken i en av de många upplysande eller uppmuntrande gråa rutor: ”Jobba 15 minuter och ta sedan en kort paus (s.12).

Bokens största värde ligger i det vi kallar psykopedagogik, nämligen att faktauppgifterna är lättillgängliga, har forskningsstöd eller klinisk konsensus, samt tydligt kan kopplas till konkreta strategier. En extra krydda är kommentarerna från psykologen Suzanne som själv ADHD där dessa ibland går tvärtemot rekommendationerna därigenom tydliggör de individuella skillnaderna i svårigheter och lösningar.

Efter att ha lett olika grupper för individer med adhd så uppskattar jag också att författaren lyfter fram arbetsterapeuternas viktiga funktion och de smått geniala kognitiva hjälpmedel som finns tillgängliga.

Jag blev också positivt överraskad av att Åsa Palmkron Ragnar inte överdrev vikten av mindfulnessbaserad meditation, trots att hon enligt den korta marknadsföring som finns i slutet av boken, har skrivit mycket om just mindfulness. Precis som forskningen visar pekar hon på att mindfulness kan vara ett sätt att stanna upp och som författaren så fint beskriver det: ”… bjuda in uppmärksamhetshjärnan …(s. 241). Därefter är det också ett kort inslag över hur mindfulness också är hjälpsamt för att bryta ältande med dess metakognitiva strategi. Alldeles tillräckligt och elegant knutet till ett par korta lämpliga övningar. Som alla böcker har också denna några svagheter. Med risk för att vara småaktig så kommer här ett par observationer och jag tänker inte dröja för mycket i det, eftersom jag tycker att detta är en mycket värdefull bok som har en självklar plats i våra bokhyllor och patientlitteratur.

Som sig bör är avsnittet omfattande och detaljerat om läkemedel och dess påverkan på dopaminsystemet och relaterade hjärnstrukturer. Däremot är begreppet KBT i titeln något missvisande, även med tillägget ”strategier”. Detta är en coaching- och självhjälpsbok och utöver dess psykopedagogiska stöd så presenteras inga egentliga specifika kognitiva eller beteendeinriktade metoder. I nästa upplaga skulle jag rekommendera att ”KBT” tas bort ur titeln eftersom boken står mycket väl utan det.

Även om författaren förtjänstfullt resonerar om hur adhd-symtom befinner sig på en skala i hela befolkningen och är knuten till värdefulla egenskaper i ett evolutionärt perspektiv så kan hon inte avhålla sig från att sporadiskt halka in på mer kategoriska och föråldrade synsätt. Ett exempel är det mycket olyckliga urklippet från Socialstyrelsens kunskapsstöd som börjar med: ”Adhd har man hela livet” (s.22). När detta presenterades för några år sedan försökte jag föra en diskussion med Socialstyrelsen med stöd från några tongivande psykiatriker i landet men blev tyvärr snabbt avfärdad. Jag tycker fortfarande att det är djupt olyckligt med en sådan inledning utan ett klargörande och nyanserat resonemang utifrån mer dimensionellt perspektiv där man faktisk kan bli av med sin diagnos. Jag önskar att man istället hade följt Åsa Palmkron Ragnars exempel och skrivit: …”Att någon uppfyller kriterierna vid sju års ålder och när han är sjutton betyder inte att han gör det vid trettiosju.” (s. 222)

Bokens innehåll understryker vikten av fysisk aktivitet, inte bara i det avsedda avsnittet, utan återkommande i boken. Författaren kopplar detta både till adhd:s inneboende överaktivitet och rastlöshet samt även till vår evolutionära historia.

I synnerhet de tidiga värdefulla gruppmedlemmarna i människoutvecklingen med mer spontanitet, rastlöshet och äventyrslystnad som hela tiden flyttade på gränserna. Överhuvudtaget navigerar Åsa Palmkron Ragnar empatiskt mellan de uppenbara svårigheter som adhd innebär i dagens samhälle och de styrkor som ändå finns och kan utvecklas.

Återigen så kommer jag att rekommendera boken till både patienter och professionella i mitt nätverk. En kompis som är lärare bestämde på stående fot att köpa in boken i studiesyfte för hela sin arbetsgrupp efter att jag pratat om den över middag.
Bra jobbat, Åsa!

Alejandro Munioz Retamal, leg psykolog, redaktör för Beteendeterapeuten

Det är en bok som handlar om ADHD och hur man kan använda sina styrkor och hantera svårigheter.

Den viktigaste kunskapen om ADHD presenteras i 23 TEMAN, t ex sova och stiga upp, stora utmaningar med uppmärksamhet, hyperaktiviter och impulsiviter, motivation, mat och ADHD, medicin, anpassa och underlätta, relationer, reglera känslor, hantera tid, diagnos, dagdrömmarhjärnan.

Mer än 100 SAMLARTA STRATEGIER gör det möjligt att fungera bättre i vardagen. Några exempel: Ta till vara starka sidor och hantera svårigheter, ställa sömnklockan rätt, dela uppgifter i mindre delar, struktur på ekonomin, minska hyperaktivitet, hantera impulsivitet, reglera känslor, tekniska hjälpmedel, samtalet, hantera arbetet med hjälp av organisationen och arbetsledare.

Boken är lättläst och passar utmärkt som kursbok, biblioterapi, självhjälp. I boken finns det kommentarer av olika specialister som till exempel psykologer, läkare, arbetsterapeut, socionom som gör boken till en intressant läsning.
Den kan användas bl.a. inom primärvården som självhjälp eller guidad biblioterapi speciellt med personer som inte uppfyller alla kriterier för att få en diagnos.

Av Maria Fridstjerna, lektör Bibiliotekstjänst

Adhd är en funktionsnedsättning som kan orsaka omfattande problem i vardagen. Med rätt stöd och träning går det att hitta strategier för att kunna hantera svårigheterna och i stället lyfta fram styrkorna. Åsa Palmkron Ragnar är specialistläkare i psykiatri och överläkare i Region Skåne med mångårig erfarenhet av att arbeta med adhd.

Författaren bjuder frikostigt på åtskilliga råd och beskriver på ett mycket lättfattligt och pedagogiskt sätt vad som kännetecknar funktionsnedsättningen och vilken hjälp som finns att få från vården eller socialtjänsten. Boken är uppdelad i mindre delar, i linje med adhd-strategin, som är en viktig princip för personer som har uppmärksamhetsproblem. De som har adhd kommer att ha stor nytta av boken Smart addera, men även anhöriga, studenter och yrkesverksamma inom vård eller närliggande områden kan ha behållning av den. Inga förkunskaper krävs för att tillgodogöra sig de kunskaper som författaren förmedlar.
Helhetsbetyg: 4.

LÄSARKOMMENTARER

Det har varit superkul att läsa och kommentera din bok. Det känns som att jag är på en personlig utvecklingsresa och jag vill tacka för att du fört in mig på den. Det bästa vore om även andra får samma skjuts att lära känna sig själv och hitta lösningar, precis som jag fått. Det tror jag på och det gör att boken känns extra viktig för mig.
Suzanne Blomstedt, leg. psykolog

Det här är en bok som alla borde läsa. Både de som själva har ADHD och de som känner någon eller har någon i familjen. Boken handlar om problem som vuxna och ungdomar med ADHD har.
Man fattar precis allt. Språket är enkelt och man får massor med tips och goda råd. Boken är dessutom snygg med bra rubriker och indelningar. Jag tycker personligen att kapitlen om sömn, känslor och tidshjälpmedel är de bästa. Men det beror ju på vad man är intresserad av.
Liselotte Nordquist, läsare

Tydlig och konkret. Precis vad man behöver.
Elin, leg. arbetsterapeut

Jag jobbar som sjuksköterska i ett adhd-team och använder boken som uppslagsbok. När en patient undrar om något går det lätt att slå upp. Ett exempel är när jag undrade om en viss medicin ska tas med mat eller inte. Det var bara att slå upp i medicinkapitlet.
Mathilda, adhd-sjuksköterska

Det bästa med boken är att min fru har fått mycket bättre förståelse för vad som är svårt för mig. Förut försökte hon ”uppfostra” mig att komma i tid. Nu förstår hon att det inte handlar om att inte vilja utan om att inte kunna utan hjälpmedel. Nu hjälps vi åt med att skapa struktur. En annan sak som också är bäst är alla råd och tips. Min fru har fått mycket bättre förståelse för mina svårigheter sedan hon läste boken.
Viktor, läsare med adhd