Böcker

Böcker skrivna av Åsa Palmkron Ragnar finns att köpa på www.palmkrons.com

Smartaddera Allt om ADHD med KTB strategier och verktyg för Coaching

SMART ADDERA – ALLT OM ADHD

med KBT strategier och Verktyg för Coaching

Med stor sakkunskap och lång erfarenhet av att arbeta inom området förklarar Åsa Palmkron Ragnar, specialistläkare i psykiatri och överläkare i Region Skåne, vad adhd innebär, vilka problem tillståndet kan innebära och hur man kan hantera dem.

Boken är pedagogisk och lättläst med mängder av konkreta råd, smarta strategier, för att hantera svårigheter och ta tillvara starka sidor.
Den vänder sig till unga och vuxna med adhd, anhöriga, arbetsledare och dem som arbetar professionellt med att hjälpa personer med adhd.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Pris: 290 kr + frakt

KÖP BOKEN
Palmkrons förlag, klicka här…
Adlibris, klicka här…
Bokus, klicka här…

KBT Kognitiv Beteendeterapi Komma på Bättre Tankar Bok

KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI

Komma på Bättre Tankar

Boken är en av de mest sålda självhjälpsböckerna i Sverige. Den riktar sig till alla som vill öka sitt välbefinnande med hjälp av KBT, kognitiv beteendeterapi. Tjugo avsnitt med teori och övningar.

Ur innehållet: Tankens och handlingens kraft. Hur tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Målformulering. Sokratiska frågor. Tankefällor. Hantera ångest och depression.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Pris: 174 kr + frakt

Börja öva Mindfulness och acceptans bok

COACHING MED TEMA KBT

Boken kombinerar klassisk coaching med modern KBT, kognitiv beteendeterapi. För alla som vill förstå sina utvecklingsmöjligheter och förverkliga sina mål. Förbättra relationer och öva sociala färdigheter.

Ur innehållet: Förändring, mål i livet, hitta dina staka sidor, lära nya saker, komma över hinder, ge konstruktiv kritik och säga nej. Den innehåller också en verktygslåda för professionella coacher.
depression.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Lena Brandt Persson

Pris: 169 kr + frakt

Mindful Eating Äta bra må bra gå ner i vikt med mindfulness compassion och KBT

MINDFUL EATING

Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness compassion och KBT

Detta är den första boken med ett komplett, strukturerat 8 veckors program som bygger på mindfulness, medkänsla compassion och KBT. Mindful eating är mindfulness i förhållande till mat och ätande. Du övar att lyssna till kroppens signaler och förstå vilka behov den har. Lär dig skilja mellan hunger och sug och uppleva hur kroppen signalerar mättnad.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Pris: 198 kr + frakt

Fri från Stress med Mindfulness bok

FRI FRÅN STRESS MED MINDFULNESS

Medveten närvaro och acceptans

Den första heltäckande boken om mindfulness med grundbegrepp, övningar och praktiska tips. För alla som vill öka sin livskvalitet, minska stress och leva i harmoni med sig själv och andra. I fördjupningsdelen presenteras forskning, smärt- och depressionsbehandling och ångesthantering. Boken innehåller 52 tankeväckande berättelser från österländsk och västerlänsk tradition och flera djupgående intervjuer med kända företrädare för KBT.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Förord: Anna Kåver

Pris: 174 kr + frakt

99 berättelser bok

99 BERÄTTELSER

Tankeväckande berättelser från hela världen om människans livsvillkor. En bok som inbjuder till reflektion, diskussion och kanske skratt. Nya infallsvinklar och ny förståelse för vardagens problem, människans natur och livsvillkor. Berättelserna kan läsas tyst eller högt, diskuteras, gömmas i hjärtat och vara utgångspunkt för samtal och undervisning.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Pris: 84 kr + frakt

Mannen med Hästarna Mindfulness självmedkänsla och KBT

MANNEN MED HÄSTARNA

Berättelser och metaforer för reflektion i mindfulness, självmedkänsla och KBT

Boken ger dig grunderna i mindfulness, självmedkänsla och KBT.

140 berättelser från olika traditioner bjuder in till reflektion, diskussion och förändring. Se med nya ögon och öka din medvetenhet om tankar, känslor och reaktionsmönster. Berättelserna öppnar upp för intuitiv vishet och ger många tillfällen till skratt och glädje.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Pris: 152 kr + frakt

Börja öva Mindfulness och acceptans bok

BÖRJA ÖVA MINDFULNESS OCH ACCEPTANS

En enkel och kort cd-bok med vackra illustrationer för den som vill börja öva mindfulness och acceptans. Text, övningar, lågmälda ilustrationer och tänkvärda citat bildar en helhet som inbjuder till reflektion och öppnar för nya möjligheter. Två cd med korta övningar och den klassiska övningen kroppsscanning. Meditativ originalmusik.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Originalmusik: Marcus Persson

Pris: 174 kr + frakt

Boken finns även i dansk översättning, Øvelser i mindfulness og acceptance.