Hantera tid

TID OCH TIDSUPPFATTNING

Många med adhd har problem med tid och tidsuppfattning. Man saknar inre klocka och har svårt att uppfatta tidens gång eller beräkna hur lång tid något tar. Resultatet blir att man ofta hamnar i tidsnöd, kommer för sent och missar olika möten. Det kan ställa till problem i skolan/på arbetet och även i relationer. Man kan betraktas som nonchalant och slarvig.

Tidsblindheten innebär också ofta att det blir svårt att använda sig av det förflutna för att planera för framtiden. Man blir lätt ”närsynt” och ser bara det som händer i nuet, vilket gör att man riskerar att falla för omedelbara belöningar, istället för det som är långsiktigt mer hållbart.

HJÄLPMEDEL – KOGNITIVT STÖD

Det finns en mänd olika hjälpmedel, kognitivt stöd, för dem som har problem att uppfatta tid, planera tidsåtgång och komma i tid.

Arbetsterapeuter i psykiatrin, på arbetsförmedlingen och inom kommunerna har som uppgift att hjälpa till med att skapa rutiner och prova ut hjälpmedel för bland annat tidshantering.

Det kan vara tekniska hjälpmedel, som en time-timer eller en timstock, eller hjälpmedel för planering och struktur, som dags- och veckorscheman eller en whiteboardtavla.

Läs mer i SMART ADDERA – ALLT OM ADHD