Länkar

Adhd 1177 Vårdguiden – www.1177.se

Kort om adhd hos vuxna – Kunskapsguiden – www.kunskapsguiden.se

Vad är adhd? – Lättläst – www.lul.se

Adhd – Socialstyrelsen – www.socialstyrelsen.se

Adhd – Hjärnfonden – www.hjarnfonden.se

Kunskapsguiden – www.kunskapsguiden.se

Stöd till barn, unga och vuxna med adhd – Kunskapsguiden – www.kunskapsguiden.se

Adhd hos flickor – – www.sbu.se

BUP – www.bup.se

Läkemedelsbehandling av adhd – Läkemedelsverket – www.läkemedelsverket.se

Läkemedelsboken – www.lakemedelsboken.se

SBU:s slutsatser om adhd – www.attention.se

Kostråd och matvanor – Livsmedelvverket – www.livsmedelsverket.se

FYSS – www.fyss.se

Attention – www.attention.se/

Adhdbron – www.facebook.com

KBTterapi.se – www.kbtterapi.se

Palmkrons förlag – www.Palmkrons.com